آزاد

آزاد

روش ساخت قایق کاغذی

                                                      به نام خدا

روش ساخت قایق با کاغذ


1- ابتدا باید یک کاغذ مسطتیل شکل را انتخاب کنید .
2- آن را از ضلعبزرگ از وسط تا میزنیم .
3- شما حالا یک مسطتیل کوچک تر دارید.
4- دوباره این مسطیل را از ضلع بزرگ تا میزنیمآن را دوباره به حالت قبل بر میگردانیم خطی در میانه کاغذ پیداست .
5- در این مرحله لبه های بالایی کاغذ را گرفته به سمت خط می آوریم و گاغذ را با دست پرس می کنیم{می فشاریم}.
6-حالا در رو به روی شما یک مثلث هست که زیر ان یک مسطتیل قرار دارد.
7- دو طرف مسطیل را به دو طرف مثلث تا بزنید . مقداری در طرفین اضافه می اید . ان ها را به دور مثلث تا بزنید بر روی هم .
8- حالا در مقابل شما یک مثلث قرار دارد.دست را به قسمت پایین مثلث برده آن را از وسط به طرفین باز کنید .
9- هم اکنون در مقابل شما یک لوزی است .در این مرحله ضلع های پایینی لوزی که از هم جدا هستتند را به سمت راس لوزی تا بزنید .
10 -حالا دوبادره شما یک مثلث دارید .حالا شما باید یک بار دیگر مثلث را از قسمت پایین باز کنید به طرفین.
11- شما یک لوزی می بینید.در این مرحله باید لبه های ضلع های لوزی که از هم جدا هستنند را به سمت راس لوزی تا بزنید .
12 -حالا شمادر مقابل خورد یک مثلث دارید .که دو مثلث قائم الزاویه در داخل دارد .
13-حالا شما باید آن مثلث ها را به سمت بیرون {طرفین }بکشید.
14-حالا شما دارای یک قایق کاغذی هستید .که می توانید آن را در داخل آب بیندازید و مطمئن باشید که در آن شناور میماند.
امیدوارم بدرد شما خورده باشد نظر بدید.
برچسب‌ها: روش ساخت قایق کاغذی
+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم تیر ۱۳۹۱ساعت 17:2  توسط محمد باقر mba  |